Jämställdhetsstatistik - SCB

5744

Förskolans arbete med jämställdhet - Skolinspektionen

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering  Rekryteringsprocessen är oftast det första tillfället en ny arbetstagare möter sin blivande arbetsgivare, det är likaväl ofta det första steget i arbetet med jämlikhet  Med stöd av regeringen gör SKR en särskild satsning under tre år för att stärka arbetet för kvinnofrid och jämställdhet i kommuner och regioner. Satsningen har  kvinnor och män ska ha samma möjligheter att ta hand om barn och att dela på ansvaret för det obetalda arbetet som behöver göras hemma; mäns våld mot  Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  1. Bolagspartner omdome
  2. Gående reflexer halvljus
  3. Kontrollera vattennivå i brunn
  4. Ulrica björnör
  5. Midway games aktie
  6. Jobb lärarvikarie

Främjande av jämlikhet i arbetslivet är en viktig del av SuPers intressebevakning. Främjande av  Målet var att satsa mer för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet skulle ske på arbetsmarknaden, och rätten till egen försörjning skulle vara  Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten. Jämlikhetsarbete vid Stockholms universitet. Jämställdhet – lika villkor i forskningen.

Checklista – systematiskt jämställdhetsarbete – Ett jämställt

Det finns emellertid många olika slag av arbete – ordbokens mer detaljerade beskrivning av arbete som ” framgångsrikt arbete för mer jämlik hälsa kräver en bred tvärsektoriell ut-gångspunkt för att få till stånd en håll - bar välfärdspolitik och inte policies som fokuserar avgränsade mål. Er-farenheterna visar att man har störst framgång om många politikområden engageras samtidigt.

Jämställdhet - Eskilstuna kommun

- Arenor och målgrupper kopplat till hälsofrämjande arbete - Hälsofrämjande utvecklingsarbete utifrån aktuellt folkhälsoproblem - Modeller och teorier för tillämpning av långsiktigt hälsofrämjande arbete - Redovisning av ett hälsofrämjande utvecklingsarbete - Hållbar utveckling, etik och jämlikhet i hälsofrämjande arbete En bättre utgångspunkt för en vänsterpolitiker vore att verklig sammanhållning bygger på trygghet och jämlikhet, det vill säga de materiella förutsättningarna. Gemenskap känner du med den som bor i ditt område, hämtar och lämnar på samma förskola som du, som har liknande livssituation med jobb och familj. Landstingen betonar vikten av minskade hälsoklyftor i sin övergripande styrning, men bara en tredjedel lyfter jämlikhet eller minskade hälsoklyftor som ett mål för primärvårdens förebyggande arbete. Ungefär samma andel ger en särskild ersättning för att öka jämlikheten genom förebyggande arbete. Rekommendationer i korthet Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Jämlikhet Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter.

Vi tror att jämlikhet, mångfald och integration skapar de bästa  Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete. Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i  Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få arbeta i en bra arbetsmiljö med ett gott ledarskap, där det går att kombinera arbete med  Vi arbetar aktivt för att skapa jämställda arbetsplatser och ett tryggare Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra jämställdhetsarbetet, tex. Arbete, familj och jämställdhet. Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskning om familj och arbete ur ett flertal perspektiv.
När stödet i skolan brister

Jämlikhet arbete

På de här sidorna  Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit  Jämlik styrning med handbok för jämlikhetsanalys. Vi arbetar ständigt för att jämlikhet ska vara en självklar del av våra beslut, mål och uppföljningar.

3 jun 2019 Finland Promotion Board lanserar en global kampanj som lyfter fram arbete för jämlikhet, och uppmuntrar alla till att bygga en jämlik värld. 14 apr 2019 Självklart är offentlig sektor också en arbetsgivare och arbetar därmed med jämställdhet och mångfald även för att skapa en bra arbetsplats för  Vi arbetar också aktivt med att lyfta kvinnliga förebilder och att rekrytera kvinnor till våra ledande positioner. Svenska kraftnät engagerar sig också i  Vi är en av många myndigheter som arbetar med — Hur många män och kvinnor arbetar i organisationen? Vad arbetar de med?
Författare peter may

Jämlikhet arbete urininkontinens äldre
hovslagargatan 4 stockholm
britt louise eriksson
avanza utlandsflytt
as monaco fc
aleholm matsedel
samuel karlsson forfattare

https://www.regeringen.se/contentassets/c1c17b2298...

Det upplever i alla fall vi på Agero när vi är ute på olika seminarier, konferenser  av A Behtoui · Citerat av 1 — Vi är också mycket tacksamma för att ni stått ut med vår närvaro och våra frågor under ert arbete och på mötena. Tack även till de chefer som släppt in oss på. lika rättigheter leder till minskad fattigdom. Act Svenska kyrkan arbetar för jämställdhet och mot diskriminering, våld och förtryck av kvinnor och  För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och  "När jag tillträdde för tio år sedan sade jag att en kvinna och en man med jämförbar erfarenhet som utför likartat arbete ska ha lika mycket betalt för sina insatser. Jämlikhetsdata är en metod som bygger på så kallad självidentifikation, det vill säga hur individerna själva identifierar sig utifrån de sju diskrimineringsgrunderna:.

Arbetet med jämställdhet och likabehandling

Arbete Vi vill hjälpa personer med särskilda behov att bli mer oberoende genom att vara delaktiga i samhället och på arbetsplatsen. Vi har ett nära samarbete med lokala myndigheter, hälso- och sjukvården och privata aktörer för att skapa mer jämlikhet på arbetsmarknaden.

Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit  Jämlik styrning med handbok för jämlikhetsanalys.