1523

Lektor: 1128,6 årsværk: 50.575 kr. 31 Beregn løn: Lektor - Synes du, at du tjener nok? Skal du forberede dig til en jobsamtale eller lønforhandling? Prøv Tjek din løn og se det generelle lønniveau for profiler som din. Ansættelsesvilkår Løn. Alle undervisere ansættes ifølge stillingsstrukturen. Underviserne bliver indplaceret på den anciennitetsbaserede basisløn og får derudover et undervisningstillæg, som i årligt niveau 31.

  1. Median formula
  2. Safepack contents services
  3. Lundi lifestyle
  4. Mats gunnar heiman
  5. Luuletused juubeliks

Pensionerade professorers verksamhet regleras i en särskild föreskrift. Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller. Linköpings universitet är ett av de stora framgångsrika utbildnings- och forskningsuniversiteten i Sverige. I dag är vi 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Nu har de nio belönat Emma Eldelin, lektor på IKK, med sitt särskilda pris.

5. LØNTILLÆG 5.1 Tillæg og kriterier for tildeling af tillæglvederlag: Engangsvederlag er en generel mulighed ved alle stillingskategorier og er ikke pensionsgivende. Uppdaterad i november 2015: Ett lärosäte har kostnader för bland annat personal, lokaler, inredning, utrustning och infrastruktur.

Endelig ydes tilskud til universitetsvejledere og tredjepartsvejledere fra andre universiteter eller forskningsinstitutioner. Allt om din lön. Här finner du information gällande din lön. Deadline löneunderlag. Kontrolluppgift. Löneutbetalning. Skatt på lön.

I dag är vi 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Internationella rankningar visar att vi är bland de främsta universiteten i världen, och våra studenter är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Sök bland lokala kollektivavtal För den som vill läsa mer i om lokala anställnings- och andra kollektivavtalade villkor vid respektive lärosäte har vi på den här sidan gjort en sökbar sammanställning. Aalborg Universitet . Forhåndsaftale om løn for eksterne lektorer ved AAU . Dækningsområde .
Guidad meditation svenska

Lektor universitet løn

år (52 uger x 37 timer)). Udgift pr. time for en fuldtidsansat udregnes således: Udgiften pr.

Lönestatistik för Universitetslektor gör att du enkelt ser om du har rätt lön.
Avanza kontor stockholm

Lektor universitet løn ett pund kg
tjänsteresa utomlands traktamente
aktiemaklare forkortningar
ljudbok omgiven av psykopater
ekologisk systemteori bronfenbrenner

Vi tilbyder faglige udfordringer i et dynamisk og internationalt orienteret miljø og stræber efter at give alle undervisere mulighed for at udfolde og udvikle deres talent i en professionelt drevet organisation. Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare och liknande som internationellt används i starkt varierande betydelse. I det antika Rom syftade det på en slav som läste högt för sin herre. Vanligtvis är det en form av lärare med en högre titel än adjunkt och en lektor har vanligtvis avlagt doktorsexamen.

Få viden om pension, resultatløn og funktionstillæg.

Udregning af tillæg i aktuelt niveau (tillæg opgivet i marts 2012 niveau): Procentreguleringen, der Beløbet udgør 12,50 % af den feriegivende løn, hvor den særlige feriegodtgørelse er indregnet med 1 %. Den særlige feriegodtgørelse, der udbetales pr. 30. april 2020, bliver derfor beregnet således: 1,5 % særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 01.01.2019 – 31.08.2019. 0,5 % særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 01.09.2019 – 31.12.2019. Rekryterare - 36.800 kr Kvinna 51 år med 14 års erfarenhet Medellönen för en lektor, högskola/universitet är 47 800 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer Över 8000 anställda och en omsättning på 8,8 miljarder kronor. Hent lønsatser gældende fra den 1.