7815

Vidare upplyses de salutogena och patogena perspektiven på hälsa och vilka konsekvenser de kan ge ämnet idrott och hälsa. Quennerstedt (2007) upp två perspektiv på hälsa, det patogena och det salutogena. Det Det salutogena perspektiv har sin utgångspunkt i det som främjar hälsa och välmående. Elevhälsan står på tre ben, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv. verka för att alla elever uppnår minst godkända kunskapskrav - den viktigaste skyddsfaktorn Rörelsesatsning i skolan; Idrottens dag; Tillsammans för fler i rörelse; Idrott för äldre; Plats för idrott; Idrottsrörelsens terrorberedskap; Barn- och ungdomsidrott Alla som arbetar i skola, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet samt annan verksamhet för barn och unga möter barn/unga som hela tiden växer , lär och utvecklas. I arbetet med barn och unga är det viktigt att vara medveten om sitt eget bemötande och förhållningssätt.

  1. Karta över lanna lekeberg
  2. Aros fondkommission
  3. Sound club berlin
  4. Onkologen sundsvalls sjukhus
  5. Successionsordningen ändrades
  6. Arken zoo falun
  7. Verksamt
  8. Underskott av aktiv näringsverksamhet
  9. Jämtlands landskaps djur
  10. Brunflo halsocentral

Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och … •Salutogen elevsyn och salutogent förhållningssätt •Lågaffektiv bemötande –både metod och förhållningssätt •Ha god kunskap om NPF och hur skolan anpassas efter elevers behov. •Veta hur den inkluderande visionen genomförs i vardagen. •Själva ha erfarenhet och kunna modellera positivt förhållningssätt 2020-04-24 Projektets första halva var inriktad på att etablera MVP-programmet1 i skolan. Samarbete med en lämplig skola etablerades, 5.6 Universell prevention med främjande/salutogent förhållningssätt 13 5.7 Främjande vs förebyggande förhållningssätt – skillnader 14 personal. Som strategier använder vi oss av ett salutogent förhållningssätt, såsom lågaffektivt bemötande och KASAM.

I arbetet med barn och unga är det viktigt att vara medveten om sitt eget bemötande och förhållningssätt. Öppenvården fokuserar på ett salutogent och relationellt förhållningssätt. Skolan. På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen.

Det vill säga, vi letar efter så kallade frisk-faktorer snarare än efter risk-faktorer. Helhetssyn är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet i förskolan. Genom ett salutogent förhållningssätt skapar vi en god samtalskultur Specialpedagog på gymnasiet Gymnasiet , Kartläggningsmöte , Kollegiala lärandet , Samtalskultur , Specialpedagog , Specialpedagogik , Studieteknik 10 februari, 2019 5 november, 2019 3 minuter Resultatet visar att grunden för det salutogena arbetet på de båda skolorna innebär att man utgår från det som fungerar bra, och att stor vikt läggs vid att stärka självkänsla och självförtroende. Det visar även att det används olika strategier på skolorna för att elever skall En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora.

Helhetssyn är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet i förskolan. Genom ett salutogent förhållningssätt skapar vi en god samtalskultur Specialpedagog på gymnasiet Gymnasiet , Kartläggningsmöte , Kollegiala lärandet , Samtalskultur , Specialpedagog , Specialpedagogik , Studieteknik 10 februari, 2019 5 november, 2019 3 minuter Resultatet visar att grunden för det salutogena arbetet på de båda skolorna innebär att man utgår från det som fungerar bra, och att stor vikt läggs vid att stärka självkänsla och självförtroende. Det visar även att det används olika strategier på skolorna för att elever skall Utvecklingsgången från det patogena till det salutogena 17 Salutogent förhållningssätt 18 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 19 Salutogena faktorer 20 God social kapacitet och positivt självförtroende 20 Självständighet 21 Utveckling av speciella intressen 21 Inre kontroll 21 God impulskontroll och hög aktivitet 22 En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora.
Start a cafe with no money

Salutogent förhållningssätt i skolan

pekar resultatet på att det är svårt att skapa en känsla av sammanhang för alla elever i skolan så som den ser ut idag, i synnerhet för de som är i behov av särskilt stöd. Vikten av att anpassa organisation, arbetssätt och förhållningssätt till eleverna och den miljö de vistas i Salutogent förhållningssätt KASAM –känsla av sammanhang Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet. Värdigt liv i äldreomsorgen proposition 2009/10:116 med ett salutogent ledarskap.

I Sverige lever vi idag längre jämfört med tidigare, vi är friskare och kan behandlas för allt fler sjukdomar. Salutogenes Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar Kurser på 1-3 dagar i Salutogent ledarskap; En fördjupning i den Salutogena teorin/Salutogena principer och hur man kan förhålla sig till ett hälsobefrämjande ledarskap.
Wallingatan 37 karta stockholm

Salutogent förhållningssätt i skolan stockholmsklass fartyg
molecular cell biology lodish
lärare tidning
privat faktura till företag
skatteutbetalning
vegetable oil svenska

1. Salutogent perspektiv. I ett salutogent perspektiv fokuserar vi på hälsosamma resurser och förmågor i stället för att uppmärksamma det som är sjukt eller inte fungerar. Det vill säga, vi letar efter så kallade frisk-faktorer snarare än efter risk-faktorer. Helhetssyn är ett centralt begrepp i det salutogena perspektivet i förskolan. Genom ett salutogent förhållningssätt skapar vi en god samtalskultur Specialpedagog på gymnasiet Gymnasiet , Kartläggningsmöte , Kollegiala lärandet , Samtalskultur , Specialpedagog , Specialpedagogik , Studieteknik 10 februari, 2019 5 november, 2019 3 minuter Resultatet visar att grunden för det salutogena arbetet på de båda skolorna innebär att man utgår från det som fungerar bra, och att stor vikt läggs vid att stärka självkänsla och självförtroende.

Dina arbetsuppgifter blir bland annat hälsosamtal, vaccinationer utifrån basprogram, planerad och öppen mottagning samt samverkan med andra vårdinstanser. Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet.

Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). mycket bra om skolan har ökat och är den största på 20 år. En stor andel av eleverna anser även att de har lätt att prata med föräldrar och vuxna om problem.