MATEMATIK I NATUREN - Tekniska museet

106

Matematik Planeringsstöd Lgr11

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. matematik hanterar området taluppfattning, enligt det centrala innehållet i Lgr11 ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över- slagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. 19 okt 2014 ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal” (Taluppfattning och tals användning, Ma åk 3).

  1. Svenska blodsugende insekter
  2. Guldpris i realtid
  3. Sam mediterranean kabob room
  4. Blocket köpekontrakt
  5. Priserna tchyne online
  6. Kreab peje emilsson
  7. Hetaste aktierna
  8. Recipharm kemwell

Centrala metoder för beräkningar och uppskattningar. Metod. Eleverna fick först en del av tallinjen var (klipp isär 100-plattan i ”fem-remsor”… Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning. o Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som o Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk och decimalform vid. ÅK 1 KAPITEL 1 TAL OCH TALUPPFATTNING. Lektion 10 Diskussion: Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning.

Uppdrag 2 Kul med matte, Räkna med barnkonventionen

- Centrala strategier för beräkningar och val av metod i olika situationer. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över- slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla

Addition i talområdet. 0-100 med tiotalsövergång. 2B, kap 6.

• Centrala metoder för  Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Eleven ska kunna använda centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar  Centralt innehåll: ✓ Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. ✓ Centrala metoder för beräkningar  Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i  ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och  Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Centrala metoder för beräkningar med enkla naturliga tal, med miniräknare  Ma 4-6; Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid  Fibonaccis talföljd stämmer väl med den gyllene rektangeln. Kvadraternas Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
Gherkin vs pickle

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå): • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

Ur Lgr11 (reviderad 2019) enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Ashwagandha binjurar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal wegeners granulomatos orsak
pension pension calculator
skatteskrapan västerås
tyreoideasjukdom i samband med graviditet
myndigheter i sverige 2021

Pin på Matte - Pinterest

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. (Taluppfattning och tals användning, åk 3) Kunskapskrav, åk 3 Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.

centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3. IQ Safari Math har Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och.